Human Anatomy là một ứng dụng giáo dục đơn giản chứa thông tin về mười sáu hệ thống sinh học khác nhau. Nội dung của Dịch vụ Giải phẫu Người Hệ thống tim mạch Hệ thống tiêu hóa Nội tiết-thần kinh trung ương Nội tiết - Sinh sản Nội tiết - Thức ăn Mắt Hệ thống sinh sản nữ Hệ thống bạch huyết Hệ thống sinh sản của nam giới Hệ cơ - trở lại Hệ... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 1.6 trở lên
  • Danh mục Y tế
  • Nhà phát triển susasoftx.com
  • Xếp hạng nội dung 3+