Tab Guitar là trình đọc và trình phát bảng đơn giản và nhanh chóng. Có thể đọc và chơi các tệp Guitar Pro. Chỉ cần nhập tên bài hát và chơi thôi! Điều chính là trong các chi tiết! Tab Guitar hiển thị chính xác và chơi glissando tăng dần và giảm dần. Khác với slide legato từ slide shift. Tái tạo các chuyển đổi giữa các bước di chuyển một cách chính xác. Bấm vào quầy bar ở trê... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 2.3 trở lên
  • Danh mục Nhạc và Âm thanh
  • Nhà phát triển tower120
  • Xếp hạng nội dung 3+