GoToMeeting - bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cuộc họp nào khác - trừ khi bạn muốn. Sử dụng ứng dụng GoToMeeting để tham gia, tổ chức hoặc lên lịch một phiên trên thiết bị Android của bạn cho các cuộc họp trực tuyến thuận tiện khi bạn đang di chuyển. Tải xuống ứng dụng miễn phí để tham gia hoặc bắt đầu cuộc họp sau vài giây. Tính năng GoToMeeting Tham gia hoặc tổ ch... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.4 trở lên
  • Danh mục Doanh nghiệp
  • Nhà phát triển gotomeeting.com
  • Xếp hạng nội dung 3+