Google Play Games là một ứng dụng giải trí nơi bạn có thể tìm thấy bất kỳ trò chơi, chương trình, tiện ích con hoặc ứng dụng nào trên thiết bị di động của mình. Ứng dụng này sẽ có thể lưu trò chơi và tiếp tục chơi nó kể từ thời điểm người dùng chơi xong. Nhưng để lưu trò chơi, bạn cần phải tạo hồ sơ của riêng mình, đặt biệt hiệu, v.v. Bạn có thể lập thành tích trong trò chơi... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Giải trí
  • Nhà phát triển play.google.com
  • Xếp hạng nội dung 12+