Google drive là nơi lưu trữ tệp an toàn của một công ty Mỹ. Ứng dụng cùng tên là một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho các chương trình cộng tác với tài liệu và các mục đích khác thông qua truy cập Internet. Người dùng đăng ký tài khoản trong dịch vụ thư sẽ nhận được 15 GB dung lượng bổ sung theo ý của mình. Sao chép thông tin vào đĩa google thay thế ổ đĩa USB có dung lượng ... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Năng suất
  • Nhà phát triển google.com
  • Xếp hạng nội dung 3+