Lịch Google - bạn có thể xem lịch theo cách thuận tiện cho bạn: ví dụ: theo ngày, tuần hoặc tháng. Sự kiện Gmail trên lịch của bạn. Cho dù bạn đang đặt phòng khách sạn, mua vé máy bay, đặt bàn tại nhà hàng hay lên kế hoạch cho bất kỳ điều gì khác, sự kiện sẽ tự động được thêm vào lịch của bạn. Với lời nhắc, bạn có thể tạo và xem danh sách việc cần làm ở chế độ xem giống như cá... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Năng suất
  • Nhà phát triển google.com
  • Xếp hạng nội dung 3+