Geometry Dash Lite - Nhảy và chiến đấu theo cách của bạn thông qua nguy hiểm trong hành động platformer nhịp nhàng này! Hãy sẵn sàng cho một thử thách gần như bất khả thi trong thế giới của Geometry Dash. Phát triển kỹ năng của bạn đến giới hạn bằng cách nhảy, bay và lật theo cách của bạn qua các đoạn nguy hiểm và chướng ngại vật nhọn. Một trò chơi một chạm đơn giản sẽ giúp ... Đọc thêm