GeoGebra Classic là một môi trường toán học động miễn phí cho tất cả các cấp giáo dục, bao gồm hình học, đại số, bảng, đồ thị, thống kê và số học trong một gói dễ sử dụng. Chia sẻ các hướng dẫn tương tác được tạo bằng GeoGebra, có sẵn công khai tại www.geogebra.org. GeoGebra Classic là chương trình toán học động phổ biến nhất thế giới. Cô đã nhận... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Giáo dục
  • Nhà phát triển geogebra.org
  • Xếp hạng nội dung 3+

Có sẵn cho các nền tảng khác