Foxit Reader là phần mềm ứng dụng được phát triển với mục đích xem và sau đó tương tác với các tài liệu được phân phối ở định dạng PDF chứa thông tin kỹ thuật số quan trọng. Và, mặc dù các trình duyệt và ứng dụng khách bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ bưu chính, đã học cách làm việc với PDF, nhưng lợi thế của Foxit Reader được thể hiện ở các chi tiết khác: dịch vụ cung cấp ... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Năng suất
  • Nhà phát triển foxitsoftware.com
  • Xếp hạng nội dung 3+