Fotor là một trình chỉnh sửa đồ họa đa chức năng và phần mềm chia sẻ có khả năng xử lý bề ngoài những bức ảnh bình thường và hàng ngày, và làm việc trong các tình huống không chuẩn - với HDR, ở chế độ "khôi phục" hoặc trong lĩnh vực thiết kế, khi điều quan trọng là thiết kế một biểu ngữ cho mạng xã hội hoặc đưa ra một biểu tượng. Bất kể hướng đã chọn là gì, Fotor sẽ giúp đạt... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Nhiếp ảnh
  • Nhà phát triển fotor.com
  • Xếp hạng nội dung 3+