Tải xuống trên Google Play
FortiClient cho phép bạn tạo kết nối mạng riêng ảo (VPN) an toàn bằng cách sử dụng kết nối chế độ đường hầm IPSec hoặc SSL VPN giữa thiết bị Android của bạn và FortiGate. Kết nối của bạn sẽ được mã hóa hoàn toàn và tất cả lưu lượng sẽ được gửi qua một đường hầm an toàn. Ứng dụng dễ sử dụng này hỗ trợ cả SSL và IPSec VPN với hỗ trợ FortiToken. Bạn cũng có thể sử dụng tính năn... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.1 trở lên
  • Danh mục Doanh nghiệp
  • Nhà phát triển fortinet.com
  • Xếp hạng nội dung 3+