Firefox Browser là một trình duyệt sẽ trở nên rất nhanh, nhiều tài nguyên và hoàn toàn an toàn với những khác biệt nghiêm trọng so với những trình duyệt khác. Mọi người sẽ được sử dụng miễn phí và nhanh chóng nhận được tất cả thông tin cần thiết chỉ trong vài giây. Bạn có muốn các trang không bị treo khi tải không? Sau đó, công việc vận hành đang chờ đợi tất cả mọi người khi... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0.3 trở lên
  • Danh mục Liên lạc
  • Nhà phát triển mozilla.org
  • Xếp hạng nội dung 3+