Feed Us - Trò chơi có một số tính năng mới, bao gồm khả năng thay đổi diện mạo cá của bạn, cải thiện đồ họa và lối chơi, cũng như nhiều mục tiêu mới để săn bắn và kẻ thù để tránh! Trò chơi một lần nữa cung cấp các nhiệm vụ để kiểm tra sức mạnh của bạn, mà bạn phải hoàn thành trong sáu thế giới thú vị. Hơn nữa, Feed Us - Lost Island sẽ có mặt trên thiết bị Android yêu thích c... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Trò chơi điện tử
  • Nhà phát triển gamesfree.ca
  • Xếp hạng nội dung 18+