f.lux xóa các màu xanh nhạt khỏi điện thoại của bạn để giúp bạn tắt vào ban đêm và đưa màn hình trở lại bình thường vào ngày hôm sau. Bản xem trước f.lux này không phải là phiên bản cuối cùng. Một điện thoại đã được root là bắt buộc và nó sẽ không làm được gì khác. Đọc thêm