Bài tập cho mắt - Để cải thiện thị lực của bạn và không bị mất thị lực do cơ mắt bị suy yếu, hãy bắt đầu thường xuyên thực hiện các bài tập mắt. Các bài tập cho mắt bao gồm một tập hợp các bài tập để cải thiện thị lực. Để đạt được thành công trong việc điều chỉnh thị lực bằng các bài tập gym cho mắt, bạn cần thực hiện thường xuyên và đúng cách. Ứng dụng sẽ giúp bạn thực hiện cá... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Y tế
  • Nhà phát triển andrew.brusentsov
  • Xếp hạng nội dung 3+