Epic Battle Simulator là tất cả về các trận chiến điều tiết giữa hai đội quân, với tổng số 100 chiến binh mỗi bên. Tuyển dụng một đội quân theo quyết định của riêng bạn, trải qua một chiến dịch thú vị hoặc thách thức những người chơi khác trực tuyến. Màn hình tiêu đề cho chúng ta thấy cuộc đọ sức giữa một kiếm sĩ và một chiến binh với chiếc búa to lớn. Ở bên trái của chúng l... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 2.3 trở lên
  • Danh mục Mô phỏng
  • Nhà phát triển rappidstudios.com
  • Xếp hạng nội dung 7+