Dropbox là một dịch vụ lưu trữ tệp đa chức năng kết hợp hệ thống lưu trữ đám mây và các cơ chế để cộng tác và đồng bộ hóa thông tin của công ty, bất kể nền tảng được sử dụng. Do đó, dịch vụ giúp thực hiện các tính toán chung, trao đổi dữ liệu và đồng thời thực hiện các dự án quan trọng, không phải bằng cách gửi tài liệu qua e-mail, qua sứ giả hoặc mạng xã hội, mà sử dụng một... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.1 trở lên
  • Danh mục Năng suất
  • Nhà phát triển dropbox.com
  • Xếp hạng nội dung 3+