diep.io - bắn và phá hủy các khối và những người chơi khác để kiếm XP, tăng cấp cho xe tăng của bạn và mở khóa các lớp, vũ khí và khả năng mới! Bạn sẽ chọn một khẩu súng máy bắn nhanh, điều khiển một đại đội tên lửa dẫn đường, bắn về mọi hướng hay thứ gì khác? Chơi cùng lúc với hàng chục người chơi khác trên các máy chủ khổng lồ đầy phấn khích! Phá hủy các khối và những ngườ... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0.3 trở lên
  • Danh mục Hành động
  • Nhà phát triển diep.io
  • Xếp hạng nội dung 3+