Cisco WebEx Meetings hoạt động với Trung tâm cuộc họp Cisco WebEx, Trung tâm đào tạo Cisco WebEx, Trung tâm sự kiện Cisco WebEx, Máy chủ cuộc họp Cisco WebEx và Cuộc họp Cisco WebEx. Gặp gỡ mọi lúc mọi nơi, hoàn thành nhiều việc hơn. Trải nghiệm những lợi ích của video 2 mặt chất lượng cao trên máy tính bảng và điện thoại thông minh. Bất kỳ cuộc họp trực tuyến nào - có thể l... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.1 trở lên
  • Danh mục Doanh nghiệp
  • Nhà phát triển webex.com
  • Xếp hạng nội dung 3+

Có sẵn cho các nền tảng khác