Chat Alternative - gặp gỡ những người mới, trò chuyện về thể thao và tìm thấy tình yêu đích thực - Trò chuyện thay thế là một cộng đồng trên toàn thế giới đang chờ đợi bạn trong trò chuyện. Bạn không cần phải đi xa để gặp gỡ những người lạ ngẫu nhiên và trò chuyện. Từ sự thoải mái trong ngôi nhà của chính mình, bạn có thể gặp gỡ hàng nghìn người... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Xã hội
  • Nhà phát triển chatalternative.com
  • Xếp hạng nội dung 12+