Candy Crush Soda Saga là một trò chơi giải đố tuyệt vời của King, tác giả của Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga và nhiều trò chơi khác! Đổi kẹo để xếp thành hàng 3, 4 hoặc thậm chí nhiều hơn những viên kẹo giống nhau. Nếu có nhiều hơn 3 viên kẹo trong sự kết hợp, những viên kẹo đặc biệt ngon sẽ xuất hiện! Hoàn thành mục tiêu của bạn trước khi bạn hết nước đi để lần lượt hoà... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 2.3 trở lên
  • Danh mục Thông thường
  • Nhà phát triển king.com
  • Xếp hạng nội dung 3+