AutoMate cung cấp các dịch vụ được chia sẻ trong khi lái xe. Với AutoMate, bạn nhận được thông tin phù hợp vào đúng thời điểm để bạn có thể tập trung vào con đường. Tính năng AutoMate Bản đồ - Tìm chỉ đường và khởi chạy ứng dụng điều hướng yêu thích của bạn để chỉ đường từng chặng. Địa điểm - Tìm kiếm các địa điểm lân cận như trạm xăng và nhà hàng chỉ bằng một cú n... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.1 trở lên
  • Danh mục Ô tô và Xe cộ
  • Nhà phát triển BitSpice
  • Xếp hạng nội dung 3+