Ather - Tìm xe tay ga của bạn, lập kế hoạch cho chuyến đi hàng ngày của bạn, gửi yêu cầu dịch vụ, theo dõi việc sạc xe cũng như xem lịch sử và thống kê chuyến đi. Bạn có thể kết nối ứng dụng Ather qua Bluetooth với Ather 450X, đồng thời xem và điều khiển các cuộc gọi đã nhận và nhạc đang phát trên điện thoại của bạn ngay trên bảng điều khiển xe tay ga. Tính năng khác ... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Có sẵn cho các nền tảng khác