AdBlock là một trình chặn quảng cáo đặc biệt được sử dụng trong trình duyệt và trên thiết bị di động. Với ứng dụng này, người dùng có thể tự cứu mình khỏi những banner, quảng cáo gây phiền nhiễu khi xem phim trực tuyến, v.v. Chúng ta hãy xem xét chức năng của ứng dụng AdBlock chi tiết hơn. Tính năng của AdBlock Trước khi đi qua tất cả các tùy chọn trình chặn một cách ch... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 5.0 trở lên
  • Danh mục Năng suất
  • Nhà phát triển getadblock.com
  • Xếp hạng nội dung 3+