ABA English - Học tiếng Anh qua phim với ứng dụng học tiếng Anh mới. Tải xuống và khám phá khóa học tiếng Anh hoàn chỉnh với chương trình dạy kèm được cá nhân hóa, 6 cấp độ học và 144 mô-đun chứa mọi thứ bạn cần để đạt được mục tiêu: nói tiếng Anh! Tính năng tiếng Anh ABA ABA Films: Học tiếng Anh với các phim ngắn độc quyền của chúng tôi ở London và New York. 144 v... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Giáo dục
  • Nhà phát triển abaenglish.com
  • Xếp hạng nội dung 3+