Poufność

Terminy użyte w polityce prywatności

  • Witryna (Anderbot.com) to zasób internetowy znajdujący się w domenie Anderbot.com.
  • Usługa – umieszczenie (publikacja) materiałów informacyjnych w Serwisie Anderbot.com na żądanie użytkownika.
  • Użytkownik witryny (Użytkownik) — każda osoba, która przegląda witrynę, a także korzysta z dowolnych usług witryny.
  • Informacje w witrynie to informacje (wiadomości, linki, dane itp.), które są publikowane w Witrynie.

Polityka prywatności Anderbot.com

Anderbot.com zobowiązuje się do zachowania prywatności użytkowników witryny i ochrony informacji, które użytkownicy dostarczają podczas interakcji z witryną. Polityka prywatności ma na celu informowanie użytkowników strony internetowej Anderbot.com o tym, jakie informacje są wymagane przez witrynę podczas interakcji z użytkownikiem i jak są one wykorzystywane w przyszłości.

Informacje o kliencie, koncie użytkownika

Informacje o koncie klienta i użytkownika podane przez użytkownika witryny (na przykład adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, hasła, konta w mediach społecznościowych, dane karty kredytowej i płatności itp.) są wyłącznie poufne i nie są sprzedawane ani ujawniane osobom trzecim , ale będą wykorzystywane do świadczenia usług opisanych na tej stronie.

Prywatność danych kontaktowych

Anderbot.com wykorzystuje formularze zgłoszeniowe użytkowników do zamieszczania tych materiałów w serwisie, które użytkownik samodzielnie wypełnia i przesyła, tym samym zgadzając się na publikację tych materiałów w serwisie. W formularzach przesyłania materiałów (artykuły, ogłoszenia, aktualności itp.) prosimy o podanie danych kontaktowych (m.in. imię i/lub adres e-mail) w celu przekazania użytkownikom informacji o umieszczeniu przesłanych materiałów. Nie sprzedajemy ani nie ujawniamy adresów e-mail stronom trzecim. Dozwolone jest publikowanie tych informacji na stronie anderbot.com w interesie użytkownika.

Wszystkie informacje (w tym wszelkie dane kontaktowe), które użytkownik podaje w formularzach do wysyłania ogłoszeń, życiorysów, wakatów, dane firmy podczas rejestracji firmy, artykuły naukowe i prace naukowe są publikowane na stronie w domenie publicznej w celu realizacji funkcjonowania tych informacji w interesie użytkownika (na przykład po to, aby potencjalny pracodawca mógł skontaktować się z użytkownikiem za pomocą kontaktów użytkownika wskazanych w CV, które jest przesyłane do publikacji w serwisie przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego). Na życzenie użytkownika dane kontaktowe mogą zostać zmienione lub usunięte przez administrację serwisu.

Potwierdzenie subskrypcji newslettera. Strona daje możliwość potwierdzenia subskrypcji na mailingi. W tym celu adres e-mail użytkownika służy do potwierdzenia subskrypcji i weryfikacji poprawności podanego adresu e-mail. Odpowiedź na tę wiadomość e-mail jest wymagana do zakończenia subskrypcji wszelkich biuletynów i biuletynów. Użytkownik może anulować subskrypcję wskazanego wcześniej e-maila, a następnie zasubskrybować go ponownie z nowego adresu e-mail.

Anulowanie subskrypcji. Użytkownik może wypisać się lub wypisać się z wszelkich wysyłek, które wcześniej subskrybował. Wiadomość e-mail, którą otrzyma użytkownik, będzie zawierać informacje wymagane do rezygnacji z subskrypcji.

Komunikuj się z użytkownikami, posiadaczami kont i klientami. Gdy użytkownik witryny poda Anderbot.com swój adres e-mail lub inne dane kontaktowe, administracja witryny może zapisać te informacje w celu przetworzenia żądań tych użytkowników i poprawy jakości świadczonych usług.

Relacje biznesowe. Uważa się, że klienci, właściciele kont i / lub użytkownicy witryny prowadzą interesy z Anderbot.com, więc właściciele witryn mogą potrzebować adresu e-mail, aby skontaktować się z Tobą w celu świadczenia usług witryny.

Dane osobowe i inne dane wymagane przez witrynę

Anderbot.com prosi o dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail, adres pocztowy, numery telefonów, konta w mediach społecznościowych itp. przy rejestracji konta użytkownika w serwisie, gdy użytkownik umieszcza informacje w serwisie (artykuły, ogłoszenia, oferty pracy, życiorysy), przy opłacaniu usług serwisu w celu otrzymywania różnych świadczonych przez nas usług (na przykład utworzenia konta użytkownika , publikowanie artykułów). Administracja strony może łączyć informacje otrzymane od użytkowników z informacjami od osób trzecich w celu zapewnienia jak najpełniejszego korzystania z usług.

Anderbot.com używa plików cookies (niewielkich danych wysyłanych przez serwer WWW i przechowywanych na komputerze użytkownika) oraz innych technologii w celu zapewnienia użytkownikowi serwisu wysokiej jakości usług oraz dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywane są usługi serwisu, aby można je stale aktualizować i ulepszać.

Serwery Anderbot.com mogą automatycznie rejestrować / zapisywać informacje za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę lub korzysta z dowolnego produktu lub usługi witryny. Może to obejmować informacje takie jak adres IP, adres URL, typ przeglądarki, nazwa domeny, data i godzina dostępu, system operacyjny, kraj źródłowy, język, przeglądane strony i sesje użytkownika, aby pomóc zidentyfikować problemy i / lub świadczyć usługi witryny dla użytkowników.

Jak Anderbot.com może wykorzystać otrzymane informacje

  • Wykorzystanie danych osobowych określonych przez użytkowników do świadczenia usług zamówionych przez użytkowników oraz do własnych badań i rozwoju w celu tworzenia i ulepszania usług i produktów oferowanych przez witrynę, a także opracowywania nowych usług i produktów.
  • Przekazywanie statystycznych, niespersonalizowanych informacji stronom trzecim poza Anderbot.com.
  • Angażując strony trzecie do pomocy w przetwarzaniu danych osobowych użytkowników (na przykład dostawcę usług reklamowych itp.), wymagamy od nich przestrzegania niniejszej polityki prywatności, nieujawniania danych osobowych i środków bezpieczeństwa.
  • Dostarczanie informacji stronom trzecim w ograniczonej liczbie przypadków, takich jak ułatwianie postępowania sądowego, zapobieganie podejrzeniu oszustwa lub nieuchronnej szkody oraz zabezpieczanie sieci i usług.
  • Wykorzystanie adresów pocztowych i e-mail użytkowników w celu przesyłania informacji dotyczących korzystania z usług serwisu.
  • Przeprowadzanie ankiet wśród posiadaczy kont i/lub użytkowników w celu poprawy jakości świadczonych usług.

Linki do zasobów stron trzecich

Ta strona zawiera linki do stron osób trzecich, które nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Administracja serwisu zapewnia aktywność odnośników do serwisów osób trzecich, ale nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych serwisów. Zalecamy samodzielne zapoznanie się z politykami prywatności witryn zewnętrznych.

Szczegółowe warunki dotyczące reklam

Witryna korzysta z usług zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych firm reklamowych w celu wyświetlania reklam w witrynie na podstawie danych osobowych. W celu śledzenia skuteczności reklam i poprawy jakości witryny dla użytkowników, firmy te wykorzystują informacje o wizytach użytkowników witryny w celu wyświetlania odpowiednich reklam. Informacje, które zbierają i wykorzystują, mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, pliki cookie i wcześniej uzyskane dane. Administracja strony nie przekazuje danych osobowych reklamodawcom, gdy użytkownicy korzystają lub oglądają ukierunkowaną reklamę, jednak wyświetlając lub korzystając z reklamy, użytkownik wyraża zgodę na to, że reklamodawca uzna go za zgodnego z docelowymi kryteriami wyświetlania reklamy Reklama.

Zewnętrzni dostawcy reklam, w tym Google i Yandex, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkownika w witrynie. Pliki cookie preferencji reklamowych umożliwiają Google i Yandex oraz ich partnerom wyświetlanie reklam na podstawie odwiedzin użytkownika w tej i / lub innych witrynach.

Użytkownicy mogą wyłączyć wyświetlanie spersonalizowanych reklam Google w sekcji „Preferencje reklamowe” na swoim koncie Google. Alternatywnie, użytkownik może przejść do www.aboutads.info i uniemożliwić dostawcom zewnętrznym używanie plików cookie do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Użytkownicy mogą również nawigować na strony internetowe dostawców reklam i wyłączyć korzystanie z plików cookie w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam (jeśli są dostępne). Odwiedź stronę www.aboutads.info, aby uniemożliwić niektórym dostawcom wykorzystywanie plików cookie do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Kontrola bezpieczeństwa i integralność danych:

Anderbot.com podejmuje uzasadnione środki bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zniekształceniu kontrolowanych informacji, w tym procedur kontrolnych i specjalnych szkoleń dla pracowników pracujących bezpośrednio z bazami danych. Administracja serwisu podejmuje środki w celu ochrony przed nielegalnym dostępem do danych osobowych, w tym ze względu na fizyczne bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do pracowników, wykonawców i agentów Anderbot.com, którzy potrzebują tych informacji do dostarczania, aktualizowania i świadczenia usług na tej stronie.

Informacje o partnerach Anderbot.com

Wszystkie informacje dotyczące partnerów Anderbot.com, w tym adresy pocztowe, numery telefonów, adresy e-mail itp. ściśle tajne. Informacje te są wymagane w celu przetwarzania płatności zgodnie z przepisami podatkowymi oraz w celu zapewnienia usług serwisu.

Powiadomienie o zmianach w niniejszej Polityce prywatności

Anderbot.com w razie potrzeby zaktualizuje politykę prywatności. W tym zakresie administracja serwisu zaleca okresowe przeglądanie postanowień polityki prywatności, aby być świadomym sposobu zapewnienia prywatności użytkowników.

Wybór użytkowników witryny

Użytkownik witryny może odmówić podania danych osobowych w celu otrzymywania usług witryny. W takim przypadku Anderbot.com może nie być w stanie świadczyć tych usług.

Zastrzeżenie

Pomimo tego, że administracja serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prywatności użytkowników, może być konieczne podanie danych osobowych użytkowników na żądanie przepisów prawa lub w naszym szczerym przekonaniu, że takie działanie jest niezbędne do przestrzegania prawa, lub do pomocy w postępowaniu sądowym dotyczącym strony Anderbot.com, lub do ustanowienia i wykonywania praw, lub do obrony przed zarzutami prawnymi.