Vertrouwelijkheid

Termen die worden gebruikt in het privacybeleid

  • Website (Anderbot.com) is een internetbron op het Anderbot.com-domein.
  • Service – plaatsing (publicatie) van informatiemateriaal op de Anderbot.com-site op basis van het verzoek van de gebruiker.
  • Sitegebruiker (gebruiker) – elke persoon die de site bekijkt en ook een van de services van de site gebruikt.
  • Informatie op de website is informatie (berichten, links, gegevens, etc.) die op de Website worden geplaatst.

Anderbot.com-privacybeleid

Anderbot.com zet zich in voor de privacy van sitegebruikers en de bescherming van informatie die gebruikers verstrekken bij interactie met de site. Het privacybeleid is bedoeld om gebruikers van de Anderbot.com-site te informeren over welke informatie door de site wordt gevraagd bij interactie met de gebruiker en hoe deze in de toekomst wordt gebruikt.

Informatie over de klant, gebruikersaccount

Klant- en gebruikersaccountinformatie die door de gebruiker van de site wordt verstrekt (bijvoorbeeld e-mailadres, postadres, telefoonnummer, wachtwoorden, sociale media-accounts, creditcard- en betalingsgegevens, enz.) is uitsluitend vertrouwelijk en wordt niet verkocht of bekendgemaakt aan derden partijen, maar zal worden gebruikt om u de op deze site beschreven diensten te leveren.

Privacy van contactgegevens

Anderbot.com gebruikt formulieren voor het indienen van gebruikers om deze materialen op de site te plaatsen, die de gebruiker onafhankelijk invult en indient en daarmee instemt met de publicatie van deze materialen op de site. In de formulieren voor het aanleveren van materialen (artikelen, aankondigingen, nieuws, etc.) vragen wij contactgegevens (onder andere naam en/of e-mailadres) om gebruikers informatie te verstrekken over de plaatsing van ingezonden materiaal. We verkopen of onthullen geen e-mailadressen aan derden. Het is toegestaan ​​deze informatie in het belang van de gebruiker op de site anderbot.com te publiceren.

Alle informatie (inclusief eventuele contactgegevens) die de gebruiker verstrekt in de formulieren voor het verzenden van advertenties, cv’s, vacatures, bedrijfsgegevens tijdens bedrijfsregistratie, wetenschappelijke artikelen en wetenschappelijke artikelen wordt gepubliceerd op de site in het publieke domein om de werking van deze informatie te implementeren in het belang van de gebruiker (bijvoorbeeld zodat een potentiële werkgever contact met de gebruiker kan opnemen via de contacten van de gebruiker die worden vermeld in het cv, dat door de gebruiker via het contactformulier voor publicatie op de site wordt verzonden). Op verzoek van de gebruiker kunnen contactgegevens door de sitebeheerder worden gewijzigd of verwijderd.

Bevestiging van inschrijving op de nieuwsbrief. De site biedt de mogelijkheid om het abonnement voor mailings te bevestigen. Hiervoor wordt het e-mailadres van de gebruiker gebruikt om het abonnement te bevestigen en de juistheid van het opgegeven e-mailadres te verifiëren. Het antwoord op deze e-mail is vereist om het abonnement op eventuele nieuwsbrieven en nieuwsbrieven te voltooien. De gebruiker kan zich afmelden voor de e-mail die hij eerder heeft aangegeven en zich er vervolgens opnieuw op abonneren vanaf het nieuwe e-mailadres.

Opzegging abonnement. De gebruiker kan zich afmelden of afmelden voor mailings waarop hij zich eerder heeft aangemeld. De e-mail die de gebruiker ontvangt, bevat de informatie die nodig is om zich af te melden.

Communiceer met gebruikers, accounthouders en klanten. Wanneer een sitegebruiker Anderbot.com zijn e-mailadres of andere contactgegevens verstrekt, kan de sitebeheerder deze informatie opslaan om de verzoeken van deze gebruikers te verwerken en de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren.

Zakenrelatie. Er wordt aangenomen dat klanten, accounthouders en/of sitegebruikers zaken doen met Anderbot.com, dus site-eigenaren hebben mogelijk een e-mailadres nodig om contact met u op te nemen om sitediensten te verlenen.

Persoonlijke informatie en andere gegevens gevraagd door de site

Anderbot.com vraagt ​​om persoonlijke informatie zoals gebruikersnaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummers, sociale media-accounts, enz. bij het registreren van een gebruikersaccount op de site, wanneer de gebruiker informatie op de site plaatst (artikelen, advertenties, vacatures, cv’s), bij het betalen voor de diensten van de site om verschillende door ons geleverde diensten te ontvangen (bijvoorbeeld het aanmaken van een gebruikersaccount , artikelen publiceren). Het sitebeheer kan informatie van gebruikers combineren met informatie van derden om een ​​zo volledig mogelijk gebruik van de diensten te garanderen.

Anderbot.com maakt gebruik van cookies (een klein stukje gegevens dat wordt verzonden door een webserver en wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker) en andere technologieën om de gebruiker van de site hoogwaardige services te bieden en om erachter te komen hoe de services van de site worden gebruikt zodat ze voortdurend kunnen worden bijgewerkt en verbeterd.

Anderbot.com-servers kunnen automatisch informatie vastleggen/opslaan telkens wanneer een gebruiker de site bezoekt of een van de producten of diensten van de site gebruikt. Dit kan informatie bevatten zoals IP-adres, URL, browsertype, domeinnaam, datum en tijd van toegang, besturingssysteem, land van herkomst, taal, bekeken pagina’s en gebruikerssessies om problemen te helpen identificeren en/of siteservices aan gebruikers te bieden.

Hoe Anderbot.com de ontvangen informatie kan gebruiken

  • Het gebruik van persoonlijke informatie die door gebruikers is opgegeven voor het leveren van door gebruikers bestelde diensten en voor ons eigen onderzoek en ontwikkeling om de door de site aangeboden diensten en producten te produceren en te verbeteren, en om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen.
  • Statistische, niet-gepersonaliseerde informatie delen met derden buiten Anderbot.com.
  • Bij het inschakelen van derden om de persoonlijke informatie van gebruikers te helpen verwerken (bijvoorbeeld een aanbieder van een advertentieservice, enz.), eisen we van hen dat ze zich houden aan dit privacybeleid, niet-openbaarmaking van persoonlijke informatie en veiligheidsmaatregelen. </li >
  • Het verstrekken van informatie aan derden in een beperkt aantal gevallen, zoals het faciliteren van rechtszaken, het voorkomen van vermoedelijke fraude of dreigende schade, en het beveiligen van netwerken en diensten.
  • Het gebruik van post- en e-mailadressen van gebruikers om informatie te verzenden over het gebruik van de diensten van de site.
  • Het afnemen van enquêtes onder accounthouders en/of gebruikers om de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren.

Links naar bronnen van derden

Deze site bevat links naar sites van derden die niet onder dit privacybeleid vallen. Het sitebeheer zorgt voor de activiteit van links naar sites van derden, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. We raden u aan het privacybeleid van sites van derden zelf te lezen.

Specifieke advertentievoorwaarden

De site maakt gebruik van de diensten van zowel interne als externe advertentiebedrijven om advertenties op de site te plaatsen op basis van persoonlijk identificeerbare informatie. Om de effectiviteit van advertenties te volgen en de kwaliteit van de site voor gebruikers te verbeteren, gebruiken deze bedrijven informatie over bezoeken van sitegebruikers om relevante advertenties weer te geven. De informatie die ze verzamelen en gebruiken, kan het IP-adres, de geografische locatie, cookies en eerder verkregen gegevens omvatten. Het sitebeheer verstrekt adverteerders geen persoonlijke informatie wanneer gebruikers een gerichte advertentie gebruiken of bekijken, maar door een advertentie te bekijken of te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met de mogelijkheid dat de adverteerder hem als consistent beschouwt met de doelcriteria voor het weergeven van een advertentie. advertentie.

Externe advertentieproviders, waaronder Google en Yandex, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van de gebruiker aan de site. Met cookies voor advertentievoorkeuren kunnen Google en Yandex en hun partners advertenties weergeven op basis van de bezoeken van de gebruiker aan deze en/of andere sites.

Gebruikers kunnen de weergave van gepersonaliseerde advertenties van Google uitschakelen in het gedeelte ‘Advertentievoorkeuren’ van hun Google-account. Als alternatief kan de gebruiker naar www.aboutads.info gaan en voorkomen dat externe providers cookies gebruiken om gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

Gebruikers kunnen ook naar de websites van advertentieproviders gaan en het gebruik van cookies uitschakelen om gepersonaliseerde advertenties weer te geven (indien beschikbaar). Ga naar www.aboutads.info om te voorkomen dat bepaalde leveranciers cookies gebruiken om gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

Beveiligingscontrole en gegevensintegriteit:

Anderbot.com neemt redelijke veiligheidsmaatregelen op het juiste niveau om verlies, misbruik of vervorming van gecontroleerde informatie te voorkomen, inclusief controleprocedures en speciale training voor medewerkers die rechtstreeks met databases werken. Het sitebeheer neemt maatregelen ter bescherming tegen illegale toegang tot persoonlijke gegevens, inclusief overwegingen van de fysieke veiligheid van de door ons opgeslagen gegevens. Toegang tot persoonlijke informatie is beperkt tot Anderbot.com-medewerkers, contractanten en agenten die deze informatie nodig hebben om diensten op deze site te leveren, bij te werken en te verlenen.

Informatie over Anderbot.com-partners

Alle informatie over Anderbot.com-partners, inclusief postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, enz. strikt vertrouwelijk. Deze informatie wordt gevraagd voor het verwerken van betalingen in overeenstemming met belastingwetten en voor het leveren van sitediensten.

Kennisgeving van wijzigingen in dit privacybeleid

Anderbot.com zal het privacybeleid zo nodig bijwerken. In dit verband raadt het sitebeheer u aan om periodiek de bepalingen van het privacybeleid te bekijken om op de hoogte te zijn van hoe de privacy van gebruikers wordt gewaarborgd.

Keuze van sitegebruikers

De gebruiker van de site kan weigeren persoonlijke informatie te verstrekken om sitediensten te ontvangen. In dit geval kan Anderbot.com deze diensten mogelijk niet leveren.

Disclaimer

Ondanks dat het beheer van de site de nodige inspanningen levert om de privacy van gebruikers te waarborgen, kan het nodig zijn om persoonlijke informatie van gebruikers te verstrekken op verzoek van de wet of in onze oprechte overtuiging dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, of om te helpen bij juridische procedures met betrekking tot de Anderbot-site.com, of om wettelijke rechten vast te stellen en uit te oefenen, of om te verdedigen tegen juridische aanklachten.