Kahoot je platforma za učenje igara zbog koje vaši učenici traže više. Uz osvježavajući novi pogled na prezentaciju predmeta, formativno ocjenjivanje i dubinsku raspravu o Kahootu! započinje razgovor, ostavljajući učenike na rubu svojih sjedala. Kahoot pruža 100% angažman pretvarajući učionicu u predstavu o igricama, kombinirajući učenje igara za više igrača, jednostavnost kor... Pročitajte više
  • Licenca Besplatno
  • Zahtijeva Android 5.0 i novije verzije
  • Kategorija Obrazovanje
  • Razvojni programer kahoot.com
  • Ocjenjivanje sadržaja 3+