นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำโครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

IPST Magazine - one of the most popular Android apps in the category Education. Mobile applications of this type really simplify our daily lives. This application is widely used on smartphones, tablets and other devices, has a fairly broad audience, and spread almost all over the world. The age limit of this application 3+. You can free download IPST Magazine for Android on Anderbot.com. Anderbot.com - international multiplatform portal of mobile applications and games. Download IPST Magazine free of the developer Mind Media Center and use with pleasure.
Information
 • License
  Free
 • Requires
  Android 4.1 and up
 • Category
  Education
 • Content Rating
  Rated for 3+
 • Developer
  Mind Media Center
Ratings and Reviews
5
1 total
5 1
4
3
2
1
Rate this app
Write a Review