Περιγραφή
Video Editor Witth Music app is the best way to create, edit, and publish videos on Android. Get this powerful and easy-to-use video editor app for making and sharing videos on soical media and more. Add themes, filters, effects, transitions, emoji, voiceover narration, music, and more.

Video Editor Witth Music for HD Video app is Professional Video Editing tool for your daily needs with most useful and handy Features to edit your video within minutes.


Top New Feature of Video Editor with Music :-


Video Cutter :- Easily trim any portion of your video with this video editor app. Also you can remove music from the video.

Crop Video :- Crop and Trim best part of video and remove unwanted logos and watermarks to share in social apps.

Video Compressor :- Compress video in different size and quality which is useful to save phone memory. Compress video of almost any format to different resolution by choosing desired percentage of compression.

Video Converter :- Convert your video to useful formats like mp4, mkv, mov, mpeg, mpg, avi, flv, wmv.

Reverse Video :- This application will reverse the video and literally you will see people walking backwards.

Video Merge :- Merge multiple videos into one file which is just awesome.

Video Maker :- After recording your video , you can decorate it with video collage and PIP template to splendid your video . Your best movie maker & amazing Video Maker !

Music Video :- The easiest way to turn your photos into movie masterpiece and create video slideshow in several clicks ! HOT Photo Slideshow Maker !

Fast Motion Video Maker :- Use fast motion video app to increase speed of the video using this video editor app. You can make whole video run in fast motion or particular portion of video using trim option. Supports speed like 1X, 2X, 3X, up to 10X.

Slow Motion Video Maker :- Create slow motion video of a particular part of video by using trim option or make the whole video slow. Choose any video and select speed like 1/2, 1/3, 1/4, up to 1/10.

Video to photo :- Grab particular and perfect moments from recorded videos and playable gallery videos in simple steps. Supports Quick Capture and Auto Snap between time interval.

Split Video :- Split a single Video into Two Split Videos at a chosen point to split the video.

Animated Stickers :- Add animated stickers including emoji , sticker , text and so on to your video to personalize your video . Your best Video Editor !

Music :- Video Editor - Kuvi is the best way to create videos dubbed with popular free copyright music . Decorate movie with any free copyright music you like .

Stunning Filters :- Stylize your video with cool filters ! Just express your feeling with the stunning filters !

Add Audio to Video :- Change background music of a video by adding your favorite audio to specific portion of video by trim option or you can also change the audio of whole video.

Rotate video :- Did you record or saved your video in wrong direction or is the orientation wrong? No need to worry anymore because now you can rotate your video in different angles rotates video option.


Most Feature of Video Editor With Music :-

- Easy user interface for creating video in a minute.
- Thousands of music and artists.
- Use local songs to make a video.
- Export images from video
- Flip the Video (to Mirror View).
- Split your videos into two clips
- Merge multiple videos into one file, and you can add music.
- Convert video to MP3 audio
- Rename and delete your clips
- Replace sound of video by another sound.
- Convert video to Mp3, extract sound.
- Play video preview before take action.
- Perfect interface, easy to use.
- Do everything very fast.
- Share your videos to social network.
- Play, Show, Delete Videos, Audios, Photos.
- Add music for your local videos.
- All editing operations can be instant previewed .
- Funny dubs help you create an interesting video.
- Edit videos with creative filters.
- Export your videos to the gallery at any time

Video Editor With Music - μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές Android στην κατηγορία Επεξεργασία και αναπαραγωγή βίντεο. Οι κινητές εφαρμογές αυτού του τύπου απλοποιούν πραγματικά την καθημερινότητά μας. Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιείται ευρέως σε smartphones, tablet και άλλες συσκευές, έχει ένα αρκετά ευρύ κοινό και εξαπλώνεται σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Το όριο ηλικίας αυτής της εφαρμογής Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 3 ετών. Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν Video Editor With Music για Android στο Anderbot.com. Anderbot.com - διεθνής πύλη πολλαπλών πλατφορμών εφαρμογών και παιχνιδιών για κινητά. Κατεβάστε το Video Editor With Music χωρίς τον προγραμματιστή XpertApp Studio Inc και χρησιμοποιήστε με ευχαρίστηση.
Πρόσθετες πληροφορίες