InShot е най -добрият редактор на видео и снимки! Удобен, прост и интуитивен. Допълнителен бонус на InShot е възможността да използвате стикери, водни знаци, емотикони и дори програмно да замъглявате фона, превръщайки стандартните снимки в истински портрети. Не без музика - стандартната колекция, макар и не твърде разнообразна, но отговаря на различни теми и се разширява с пер... Прочетете повече
  • Лиценз Безплатно
  • Изисква Android 3.0 и по-нови версии
  • Категория Фотография
  • Разработчик inshot.com
  • Класификация на съдържанието 3+